แชมป์ : 089-1417852

www.champbizshop.com

www.เครื่องแปลงไฟ.com


หน้าแรก

แผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell Module)

แผงโซล่าเซลล์ Tier 1

การออกแบบระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell System Design)

เครื่องแปลงไฟ (Power Inverter)

เครื่องควบคุมการชาร์จ (Solar Charge Controller)

เครื่องควบคุมการชาร์จแบบเอ็มพีพีที (MPPT Solar Charge Controller)

ตู้ควบคุมระบบโซล่าเซลล์ (Solar Controller Box)

อุปกรณ์ยึดแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน้ำ (Floating Solar Mounting)

แบตเตอรี่ Deep Cycle สำหรับระบบโซล่าเซลล์ (Deep Cycle Battery)

ขั้วต่อ คอนเนคเตอร์สำหรับระบบโซล่าเซลล์ (MC4 Solar Connector)

สายไฟ PV1-F สำหรับระบบโซล่าเซลล์ (PV1-F Solar Cable)

ประแจขันหัวคอนเนคเตอร์ MC4 (MC4 Spanners)

คีมย้ำหัวคอนเนคเตอร์ MC4 (MC4 Crimping Plier)

ดาวน์โหลดคู่มือระบบโซล่าเซลล์

ติดต่อเราจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

www.hitwebcounter com get the code

แผงโซล่าเซลล์ Tier 1 (Tier 1 - Solar Cell Module)

 

การวัดระดับคุณภาพของแผงโซล่าเซลล์

การวัดระดับคุณภาพของแผงโซล่าเซลล์นั้นสามารถตรวจสอบได้จากแผนภูมิปิรามิดดังนี้

รูปที่ 1 - การวัดระดับคุณภาพของแผงโซล่าเซลล์ (อ้างอิงจาก Pike Research)

 

จากแผนภูมิปิรามิดนี้ การแบ่งระดับแผงโซล่าเซลล์เป็นแบบ Tier 1 ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุด ทางโรงงานผลิตต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีการควบคุมการผลิตแผงโซล่าเซลล์เองในทุกขั้นตอนตั้งแต่เซลล์ซิลิกอนจนถึงการประกอบเซลล์เข้ากับเฟรมอลูมีเนียม

2. มีการลงทุนทางด้านวิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างเต็มที่ เพื่อปรับปรุงสินค้าและกระบวนการผลิตให้ดีขึ้นตลอดเวลา

3. มีระบบอัตโนมัติ เช่น หุ่นยนต์หรือแขนกล ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและประหยัดต้นทุนการผลิตในระยะยาว

4. ทางโรงงานต้องมีระยะเวลาการผลิตแผงโซล่าเซลล์มาแล้วอย่างต่ำ 5 ปี เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า

 

รูปที่ 2 - รายชื่อแผงโซล่าเซลล์ที่อยู่ในระดับ Tier 1 ในช่วง Q2 ปี 2016

 

 

แผงโซล่าเซลล์โพลี Seraphim ระดับ Tier 1

 

รูปที่ 3 - แผงโซล่าเซลล์ Seraphim ชนิด Polycrystalline Silicon ขนาด 260W

ดาวน์โหลดรายละเอียดของแผงโซล่าเซลล์ Seraphim 260W

 

 

รูปที่ 4 - แผงโซล่าเซลล์ Seraphim ชนิด Polycrystalline Silicon ขนาด 310W

ดาวน์โหลดรายละเอียดของแผงโซล่าเซลล์ Seraphim 310W