แชมป์ : 089-1417852

www.champbizshop.com

www.เครื่องแปลงไฟ.com


หน้าแรก

แผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell Module)

แผงโซล่าเซลล์ Tier 1

การออกแบบระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell System Design)

เครื่องแปลงไฟ (Power Inverter)

เครื่องควบคุมการชาร์จ (Solar Charge Controller)

เครื่องควบคุมการชาร์จแบบเอ็มพีพีที (MPPT Solar Charge Controller)

ตู้ควบคุมระบบโซล่าเซลล์ (Solar Controller Box)

อุปกรณ์ยึดแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน้ำ (Floating Solar Mounting)

แบตเตอรี่ Deep Cycle สำหรับระบบโซล่าเซลล์ (Deep Cycle Battery)

ขั้วต่อ คอนเนคเตอร์สำหรับระบบโซล่าเซลล์ (MC4 Solar Connector)

สายไฟ PV1-F สำหรับระบบโซล่าเซลล์ (PV1-F Solar Cable)

ประแจขันหัวคอนเนคเตอร์ MC4 (MC4 Spanners)

คีมย้ำหัวคอนเนคเตอร์ MC4 (MC4 Crimping Plier)

ดาวน์โหลดคู่มือระบบโซล่าเซลล์

ติดต่อเราจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

www.hitwebcounter com get the code

โซล่าเซลล์ อุปกรณ์ระบบโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์ติดตั้งโซล่าเซลล์ (Solar Cell System and Solar Mounting)

โซล่าเซลล์ และการทำงานเบื้องต้น

 

การเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์

รูปที่ 1 - การเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์เพื่อใช้ทดแทนไฟบ้าน ในพื้นที่ที่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

 

โซล่าเซลล์ คือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีส่วนประกอบหลัก ดังนี้

1. แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel หรือ Solar Module)

2. เครื่องควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ (Solar Charge Controller)

3. เครื่องแปลงไฟ (Power Inverter) - ใช้แปลงไฟจากไฟกระแสตรง (DC) เป็นไฟกระแสสลับ (AC หรือ ไฟบ้าน)

4. แบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน (Deep Cycle Battery) - เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าคงที่ได้เป็นระยะเวลานานและสามารถชาร์จกลับได้ง่ายด้วยกระแสไฟต่ำๆ บำรุงรักษาง่าย อายุการใช้งานยาวนาน

จากรูปที่ 1 การทำงานของระบบโซล่าเซลล์เริ่มจากแผงโซล่าเซลล์รับแสงอาทิตย์มาแล้วผลิตไฟกระแสตรง (โดยทั่วไป 12V หรือ 24V) แล้วส่งไปยัง Solar Charge Controller โดยที่ Solar Charge Controller นี้ใช้ในการควบคุมการชาร์จไฟกระแสตรงจากแผงโซล่าเซลล์เข้าแบตเตอรี่ และควบคุมการจ่ายไฟกระแสตรงจากแบตเตอรี่ไปยัง Power Inverter เพื่อแปลงเป็นไฟบ้าน แล้วจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

ที่ Solar Charge Controller นั้นมีช่องสำหรับต่อโหลดไฟฟ้าที่กินไฟกระแสตรง (DC Load) เราสามารถนำ DC Load เช่น หลอดไฟ LED มาต่อกับ Solar Charge Controller ได้โดยตรง


การเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์แบบต่างๆ

1. ระบบโซล่าเซลล์แบบอิสระ (Stand alone หรือ Off Grid)

ระบบโซล่าเซลล์แบบ Stand alone หรือ Off Grid คือ ระบบโซล่าเซลล์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับสายส่งไฟฟ้า ระบบ Off Grid นี้ใช้ในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง สามารผลิตไฟฟ้าได้เองอย่างอิสระ

ส่วนประกอบหลักของระบบโซล่าเซลล์ Off Grid แสดงดังรูปที่ 1

- แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel หรือ Solar Module)

- เครื่องควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ (Solar Charge Controller)

- เครื่องแปลงไฟ (Power Inverter) - ใช้แปลงไฟจากไฟกระแสตรง (DC) เป็นไฟกระแสสลับ (AC หรือ ไฟบ้าน)

- แบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน (Deep Cycle Battery)


2. ระบบโซล่าเซลล์แบบเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า (On Grid หรือ Grid Tie System)

ระบบโซล่าเซลล์แบบ On Grid เป็นระบบที่เชื่อมต่อกับสายส่งของการไฟฟ้า ระบบนี้สามารถประหยัดค่าไฟได้ โดยถ้าในตอนกลางวันขณะที่มีแสงแดด ระบบโซล่าเซลล์ On Grid จะผลิตไฟฟ้าจ่ายไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

ถ้าระบบโซล่าเซลล์มีกำลังไฟฟ้าน้อยกว่ากำลังไฟฟ้ารวมของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ไฟฟ้าที่จ่ายเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะได้จากโซล่าเซลล์และไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ซึ่งสามารถประหยัดค่าไฟลงได้เนื่องจากโซล่าเซลล์ได้ช่วยจ่ายไฟให้เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยส่วนหนึ่ง ทำให้มิเตอร์หมุนช้าลง

ถ้าระบบโซล่าเซลล์มีกำลังไฟฟ้ามากกว่ากำลังไฟฟ้ารวมของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้จากโซล่าเซลล์ก็จะจ่ายย้อนกลับเข้าไปในสายส่งไฟฟ้า ทำให้มิเตอร์หมุนย้อนกลับ

เพราะฉะนั้นเราควรเลือกระบบโซล่าเซลล์ On Grid ให้ใกล้เคียงกับกำลังไฟฟ้ารวมของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่เราใช้ในตอนกลางวัน

 

ส่วนประกอบหลักและการเชื่อมต่อของระบบโซล่าเซลล์ On Grid แสดงดังรูปที่ 2

- แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel หรือ Solar Module) ต่อนุกรมกัน

- อินเวอร์เตอร์ออนกริด (On Grid Inverter)

 

รูปที่ 2 - การเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์ออนกริด (On Grid Solar System) ขนาด 1.5KW

 

3. การเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์เพื่อใช้งานกับปั๊มน้ำดีซี

- ใช้งานเฉพาะเวลากลางวัน

การเชื่อมต่อแผงโซล่าเซลล์เข้ากับปั๊มน้ำดีซีเพื่อใช้งานเฉพาะเวลากลางวัน

รูปที่ 3 - การเชื่อมต่อแผงโซล่าเซลล์เข้ากับปั๊มน้ำดีซีเพื่อใช้งานเฉพาะเวลากลางวัน

ถ้าใช้งานปั๊มน้ำเฉพาะเวลากลางวันเราสามารถต่อเข้ากับแผงโซล่าเซลล์ได้โดยตรง และต้องต่อให้ถูกขั้ว โดยขั้วบวกของปั๊มน้ำดีซีต่อกับขั้วบวกของแผงโซล่าเซลล์ และขั้วลบของปั๊มน้ำดีซีต่อกับขั้วลบของแผงโซล่าเซลล์

ข้อแนะนำ : เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน เราควรต่อ DC Circuit Breaker คั่นระหว่างขั้วบวกของแผงโซล่าเซลล์และขั้วบวกของปั๊มน้ำดีซีด้วย

 

- ใช้งานทั้งเวลากลางวันและกลางคืน

การเชื่อมต่อแผงโซล่าเซลล์เข้ากับปั๊มน้ำดีซีเพื่อใช้งานทั้งเวลากลางวันและกลางคืน

รูปที่ 4 - การเชื่อมต่อแผงโซล่าเซลล์เข้ากับปั๊มน้ำดีซีเพื่อใช้งานทั้งเวลากลางวันและกลางคืน

ถ้าต้องการใช้งานปั๊มน้ำดีซีในเวลากลางคืน หรือขณะที่ไม่มีแสงแดด จะต้องมีแบตเตอรี่เพื่อเก็บไฟไว้ใช้เวลากลางคืน และต้องต่อ Solar Charge Controller เพื่อใช้ควบคุมการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ด้วย