แชมป์ : 089-1417852

www.champbizshop.com

www.เครื่องแปลงไฟ.com


หน้าแรก

แผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell Module)

แผงโซล่าเซลล์ Tier 1

การออกแบบระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell System Design)

เครื่องแปลงไฟ (Power Inverter)

เครื่องควบคุมการชาร์จ (Solar Charge Controller)

เครื่องควบคุมการชาร์จแบบเอ็มพีพีที (MPPT Solar Charge Controller)

ตู้ควบคุมระบบโซล่าเซลล์ (Solar Controller Box)

อุปกรณ์ยึดแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน้ำ (Floating Solar Mounting)

แบตเตอรี่ Deep Cycle สำหรับระบบโซล่าเซลล์ (Deep Cycle Battery)

ขั้วต่อ คอนเนคเตอร์สำหรับระบบโซล่าเซลล์ (MC4 Solar Connector)

สายไฟ PV1-F สำหรับระบบโซล่าเซลล์ (PV1-F Solar Cable)

ประแจขันหัวคอนเนคเตอร์ MC4 (MC4 Spanners)

คีมย้ำหัวคอนเนคเตอร์ MC4 (MC4 Crimping Plier)

ดาวน์โหลดคู่มือระบบโซล่าเซลล์

ติดต่อเราจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

www.hitwebcounter com get the code

 

โซล่าเซลล์ การออกแบบและเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell System Design and Connection)

การออกแบบระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด (Off Grid Solar System Design)

จะต้องทำการคำนวณหาค่าต่างๆ ดังนี้

1. ขนาดกำลังไฟฟ้าสูงสุดและจำนวนของแผงโซล่าเซลล์

2. ขนาดความจุรวมของแบตเตอรี่

3. ขนาดของอินเวอร์เตอร์ (Inverter)

4. ขนาดของเครื่องควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ (Solar Charge Controller)

 

รูปที่ 1 - ตัวอย่างการเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์

 

รูปที่ 2 - การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา

 

รูปที่ 3 - การเดินสายของแผงโซล่าเซลล์

 

รูปที่ 4 - การเดินสายเข้า Solar Charge Controller

 

รูปที่ 5 - การเชื่อมต่อระบบเข้ากับแบตเตอรี่และ Inverter

 

จากรูปที่ 1 เป็นตัวอย่างการเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์ที่บ้านของผม ซึ่งรายละเอียดของการออกแบบระบบทั้งหมดจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

 

ตัวอย่างของระบบโซล่าเซลล์นี้ถูกติดตั้งที่บ้านของผมเพื่อทำการทดสอบ ซึ่งมีอุปกรณ์ดังนี้

1. แผงโซล่าเซลล์ยี่ห้อ Hanwha ชนิด Polycrystalline ขนาด 295W จำนวน 1 แผง

2. Pure Sine Wave Inverter ยี่ห้อ Power Star รุ่น LW24-2000W - อินพุท 24V เอาท์พุท 220V กำลังไฟฟ้า 2000W

3. เครื่องควบคุมการชาร์จ (Solar Charge Controller) - Auto 12V/24V ขนาด 20A

4. แบตเตอรี่น้ำ GS ขนาด 100Ah จำนวน 2 ลูก ต่ออนุกรมกัน ได้แรงดันไฟฟ้ารวมเป็น 24V

5. DC Circuit Breaker 63A จำนวน 2 ตัว

6. สายไฟ VCT 2x4 ตร.มม. (สายไฟขนาด 4 ตร.มม. จำนวน 2 เส้นที่ถูกหุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนอีกชั้นหนึ่ง) ยาว 10 เมตร

 

จากรูปที่ 2 และ 3 เป็นการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ Hanwha ขนาด 295W จำนวน 1 แผง บนหลังคาโรงจอดรถ แล้วทำการเดินสาย VCT 2x4 ยาวประมาณ 10 เมตรไปยัง Solar Charge Controller

รูปที่ 4 เป็นการเชื่อมต่อแบตเตอรี่และแผงโซล่าเซลล์เข้ากับ Solar Charge Controller โดยมีขั้นตอนการเชื่อมต่อดังนี้

1) ต่อสายไฟที่ช่อง Battery ของ Solar Charge Controller ไปยัง Circuit Breaker จากนั้นให้ต่อสายไฟจาก Circuit Breaker ไปยังแบตเตอรี่ (สายสีแดงเป็นขั้ว +, สายสีน้ำเงินเป็นขั้ว -) ต้องต่อให้ถูกขั้ว ระวังอย่าต่อสลับขั้วเด็ดขาด

2) ต่อสายไฟที่ช่อง Solar ของ Solar Charge Controller ไปยัง Circuit Breaker จากนั้นให้ต่อสายไฟจาก Circuit Breaker ไปยังแผงโซล่าเซลล์ (สายสีขาวเป็นขั้ว +, สายสีดำเป็นขั้ว -) ต้องต่อให้ถูกขั้ว ระวังอย่าต่อสลับขั้วเด็ดขาด

3) ต่อสายแบตเตอรี่จากแบตเตอรี่ไปยัง Inverter

4) ต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเข้ากับ Inverter ที่ช่องเสียบปลั๊กไฟหรือที่ช่อง AC Output ดังรูปที่ 5

 

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำมาต่อมีดังนี้

- ทีวี LCD 42 นิ้ว 1 เครื่อง

- เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 1 เครื่อง

- พัดลม 2 เครื่อง

กินไฟรวมประมาณ 300W ขณะที่ใช้งานจริงจะมีช่วงที่เปิดพัดลมแค่หนึ่งเครื่องบ้าง หรือปิดทีวีบ้าง กำลังไฟฟ้าของโหลดรวมจึงอยู่ที่ประมาณ 240W-300W

 

การออกแบบระบบ

1. การเลือกขนาดของ Inverter

การเลือก Inverter นั้น กำลังไฟฟ้าของ Inverter ต้องมากกว่ากำลังไฟฟ้ารวมของโหลด

ถ้าโหลดเป็นโหลดทั่วไป เช่น ทีวี, พัดลม, หลอดไฟ เป็นต้น สามารถใช้ Inverter แบบ Modified Sine Wave ได้

แต่ถ้าโหลดเป็นมอเตอร์ เช่น ปั๊มน้ำ, ตู้เย็น, แอร์ เป็นต้น และใช้งานต่อเนื่องนานๆ ต้องใช้ Inverter แบบ Pure Sine Wave

จากตัวอย่างการทดสอบนี้ใช้ Inverter แบบ Pure Sine Wave ขนาด 2000W ซึ่งเพียงพอกับกำลังไฟฟ้ารวมของโหลด และมีการทดสอบกับโหลดที่เป็นมอเตอร์ด้วยในบางครั้ง

 

2. การคำนวณกำลังไฟฟ้าและจำนวนของแผงโซล่าเซลล์

Pcell = Pload / 4

โดยที่

Pcell : กำลังไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ที่ควรติดตั้ง

Pload : ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในหนึ่งวัน

4 : คือจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดเฉลี่ยในหนึ่งวัน

 

ถ้าต้องการใช้โหลดที่มีกำลังไฟฟ้ารวม 300W เป็นเวลา 8 ชม./วัน จะต้องใช้โซล่าเซลล์ที่มีกำลังไฟฟ้าเอาท์พุทเท่ากับ

Pcell = (300W x 8 hr.) / 4

= 2400 / 4 = 600W

เพราะฉะนั้นต้องใช้โซล่าเซลล์ที่กำลังไฟฟ้าเอาท์พุทรวม 600W

 

ต่อไปต้องคำนวณหาจำนวนของแผงโซล่าเซลล์ที่ต้องใช้ โดยที่

 

จำนวนของแผงโซล่าเซลล์ = กำลังไฟฟ้าเอาท์พุทรวมของโซล่าเซลล์ที่ต้องใช้ / กำลังไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ 1 แผง

 

จากตัวอย่างนี้ จำนวนของแผงโซล่าเซลล์ = 600W / 295W = 2.03

เพราะฉะนั้นต้องใช้แผงโซล่าเซลล์ทั้งหมด 2-3 แผง

(แต่ในการทดสอบนี้ใช้เพียง 1 แผงเท่านั้น)

 

หนังสืออ้างอิง : "หนังสือ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์ โดย ดร ดุสิต เครืองาม " (ดาวน์โหลดที่นี่)

 

3. การเลือกขนาดของ Solar Charge Controller

เราต้องเลือก Solar Charge Controller ที่สามารถรองรับกระแสได้มากกว่ากระแสที่จ่ายออกมาจากแผงโซล่าเซลล์ เนื่องจากแผงโซล่าเซลล์ที่ทดสอบนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 8.11A จึงต้องใช้ Solar Charge Controller ที่สามารถรองรับกระแสได้มากกว่า 8.11A

ในการทดสอบนี้เลือกใช้ Solar Charge Controller ขนาด 20A

 

4. การคำนวณระยะเวลาที่สามารถใช้งานโหลดได้

- เมื่อยังไม่ต่อแผงโซล่าเซลล์

ถ้ายังไม่ได้ต่อแผงโซล่าเซลล์ จะไม่มีการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ เราสามารถคำนวณระยะเวลาที่สามารถใช้งานโหลดได้ ดังนี้

 

ระยะเวลาที่สามารถใช้งานโหลดได้ (hr)

= (ขนาดความจุของแบตเตอรี่ (Ah)* แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (V)*ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่*ประสิทธิภาพของ Inverter ) / กำลังไฟฟ้าของโหลด (W)

= (100Ah * 24V * 0.60 * 0.85) / 300W

= 4.08 ชม.

 

ในกรณีใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เต็มที่ จะได้

ระยะเวลาที่สามารถใช้งานโหลดได้ (hr) = (100Ah * 24V * 0.60 * 0.85) / 240W = 5.1 ชม.

เพราะฉะนั้นในขณะที่ยังไม่ได้ต่อแผงโซล่าเซลล์จะสามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนี้ได้นานประมาณ 4-5 ชม.

 

- เมื่อต่อแผงโซล่าเซลล์

ถ้าต่อแผงโซล่าเซลล์เข้าระบบแล้ว ระยะเวลาที่สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าจะนานขึ้นเนื่องจากในขณะที่แบตเตอรี่จ่ายไฟให้โหลดนั้น แผงโซล่าเซลล์จะจ่ายไฟเข้าแบตเตอรี่ เพื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่ด้วย

จากการทดสอบจริง ในขณะที่ต่อแผงโซล่าเซลล์แล้วจะสามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนี้ได้นานประมาณ 8-10 ชม.

 

+++ ดาวน์โหลดคู่มือการคำนวณหาความจุของแบตเตอรี่และระยะเวลาที่สามารถใช้งานโหลดได้ที่นี่ +++