แชมป์ : 089-1417852

www.champbizshop.com

www.เครื่องแปลงไฟ.com


หน้าแรก

แผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell Module)

แผงโซล่าเซลล์ Tier 1

การออกแบบระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell System Design)

เครื่องแปลงไฟ (Power Inverter)

เครื่องควบคุมการชาร์จ (Solar Charge Controller)

เครื่องควบคุมการชาร์จแบบเอ็มพีพีที (MPPT Solar Charge Controller)

ตู้ควบคุมระบบโซล่าเซลล์ (Solar Controller Box)

อุปกรณ์ยึดแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน้ำ (Floating Solar Mounting)

แบตเตอรี่ Deep Cycle สำหรับระบบโซล่าเซลล์ (Deep Cycle Battery)

ขั้วต่อ คอนเนคเตอร์สำหรับระบบโซล่าเซลล์ (MC4 Solar Connector)

สายไฟ PV1-F สำหรับระบบโซล่าเซลล์ (PV1-F Solar Cable)

ประแจขันหัวคอนเนคเตอร์ MC4 (MC4 Spanners)

คีมย้ำหัวคอนเนคเตอร์ MC4 (MC4 Crimping Plier)

ดาวน์โหลดคู่มือระบบโซล่าเซลล์

ติดต่อเราจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

www.hitwebcounter com get the code

ตู้ควบคุมระบบโซล่าเซลล์ (Solar Controller Box)

 

 

 

1. ตู้ควบคุมระบบโซล่าเซลล์ (Solar Controller Box) Single Phase / 1 String

เหมาะกับระบบโซล่าเซลล์ออนกริด 1 เฟส เชื่อมต่อแผงโซล่าเซลล์ 1 สตริง

ประกอบด้วยอุปกรณ์
- ตู้เหล็กมีหลังคา กันน้ำ IP55
- DC Breaker 16A/800V จำนวน 1 ตัว
- DC Fuse 12A/1000V จำนวน 2 ชุด
- DC Surge Protector 1000V 20/40kA จำนวน 1ตัว
- AC Breaker 2P 16A หรือ 32A จำนวน 1 ตัว
- Single Phase AC Surge Protector จำนวน 1 ตัว
- Terminal Block 1 ชุด
- สายไฟ PV1-F เบอร์ 1x4 sq.mm. เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ภายในตู้

 

2. ตู้ควบคุมระบบโซล่าเซลล์ (Solar Controller Box) Single Phase / 2 Strings

เหมาะกับระบบโซล่าเซลล์ออนกริด 1 เฟส เชื่อมต่อแผงโซล่าเซลล์ 2 สตริง

ประกอบด้วยอุปกรณ์
- ตู้เหล็กมีหลังคา กันน้ำ IP55
- DC Breaker 16A/800V จำนวน 2 ตัว
- DC Fuse 12A/1000V จำนวน 4 ชุด
- DC Surge Protector 1000V 20/40kA จำนวน 2 ตัว
- AC Breaker 2P 16A หรือ 32A จำนวน 1 ตัว
- Single Phase AC Surge Protector จำนวน 1 ตัว
- Terminal Block 1 ชุด
- สายไฟ PV1-F เบอร์ 1x4 sq.mm. เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ภายในตู้

 

3. ตู้ควบคุมระบบโซล่าเซลล์ (Solar Controller Box) Three Phase / 2 Strings

เหมาะกับระบบโซล่าเซลล์ออนกริด 3 เฟส เชื่อมต่อแผงโซล่าเซลล์ 2 สตริง

ประกอบด้วยอุปกรณ์
- ตู้เหล็กมีหลังคา กันน้ำ IP55
- DC Breaker 16A/800V จำนวน 2 ตัว
- DC Fuse 12A/1000V จำนวน 4 ชุด
- DC Surge Protector 1000V 20/40kA จำนวน 2 ตัว
- AC Breaker 3P 32A จำนวน 1 ตัว
- Three Phase AC Surge Protector จำนวน 1 ตัว
- Terminal Block 1 ชุด
- สายไฟ PV1-F เบอร์ 1x4 sq.mm. เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ภายในตู้